logo parafia

DOKUMENTY  WYMAGANE  W  KANCELARII  PARAFIALNEJ

 

Chrzest

   Należy dostarczyć:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zaświadczenie rodziców chrzestnych (jeżeli mieszkają poza naszą parafią), że są

    praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania).

 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- osoby żyjące na kontrakcie cywilnym oraz mieszkające ze sobą na sposób małżeński

   a nie mające sakramentu małżeństwa,

- osoby nie mające bierzmowania,

- nie uczęszczający regularnie na Mszę świętą w niedziele i święta,

- nie przystępujący do sakramentów świętych,

- nie uczęszczający na lekcje religii (dotyczy młodzieży szkolnej),

 

Małżeństwo

   Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

   przynajmniej na 3 miesiące przed datą ślubu przedstawiając:

1. metryki chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia

    nie przekraczającą pół roku),

2. zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego,

3. zaświadczenia o uczestniczeniu i ukończeniu kursu dla narzeczonych oraz o 3 rozmowach

    w Poradni Rodzinnej,

4. uzupełniony indeks katechizacji / świadectwo z religii z ostatniej klasy szkoły

    ponadgimnazjalnej,

 

Sakrament chorych

  Sakrament namaszczenia chorych mogą przyjmować osoby chore /także dzieci i młodzież/,

starsze lub będące w niebezpieczeństwie śmierci.

 

  Nie wzywamy kapłana do człowieka już umarłego. / Sakramenty są dla żywych /.

W domu chorego należy przygotować:

- stół nakryty białym obrusem,

- krzyż i dwie zapalone świece,

- w modlitwie przy chorym uczestniczą wszyscy obecni wtedy w domu,

 

Pogrzeb katolicki

1. Zgłosić zgon jak najszybciej w kancelarii parafialnej by ustalić dzień i godzinę pogrzebu,

2. Dostarczyć akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

3.Przedstawić zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi /gdy osoba zmarła w szpitalu,

4. dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki /gdy zmarła osoba mieszkała w innej parafii/,

5. obecność innego księdza /z rodziny lub bliskiego znajomego/ uzgodnić z proboszczem,

 

 


Kontakt

O parafii

Polecane strony

O stronie